آشنایی با زبان ایتالیایی

جمعه 25 آبان 1397
6:52

­

آشنایی با زبان ایتالیایی

زبان ايتاليايي (La Lingua Italiana يا Italiano) از شاخه‌هاي زبان لاتين است و با زبانهاي ديگر لاتين مانند اسپانيايي، فرانسوي ، رومانيايي و پرتغالي شباهاتهاي زيادي ديده مي‌شود. در بين زبانهاي لاتين، ايتاليايي بيشترين واژگان مشترك با لاتين و نزديك‌ترين زبان به آن است.

گويشوران اين زبان كه در ايتاليا، بعضي از كانتونهاي كشور سوئيس كه با ايتاليا مرز مشترك دارند، اتيوپي، مالت، واتيكان، سان مارينو، ونزوئلا، كرواسي، مراكش، اسلووني، ليبي، تونس، سومالي، سومالي‌لند، اريتره، جزيره كرس و شهر نيس فرانسه (هردو پيشتر جزو خاك ايتاليا بودند)، آمريكا، كانادا، استراليا، آلباني، بخش‌هايي از كشور آرژانتين و قسمت‌هايي از برزيل زندگي مي‌كنند.

نسل قبلي كشورهايي همانند مراكش و ليبي هنوز به زبان ايتاليايي سخن مي‌گويند ولي ميزان سخن‌وران اين زبان در اين كشورها، پس از تاكيد بيشتر بر روي زبانهاي بومي و زبان عربي و انگليسي كاهش پيدا كرده است.

محتويات

زبان رسمي

ايتاليايي زبان رسمي ايتاليا ، سان مارينو، سوئيس (يكي از چهار زبان رسمي)، سومالي، اسلووني (همراه با زباناسلوونيايي در چهار ايالت : كوپر، ايزولا، پيران و پورتورس)، واتيكان و شهرستان ايستريا در كشور كرواسي مي‌باشد.

الفباي ايتاليايي

الفباي ايتاليايي داراي ۲۱ حرف مي‌باشد كه در زير، شكل و نام آن‌ها را مي‌يابيد:

حرف نام حرف نام حرف نام
A اَ H آكا Q كو
B بي I ئي R اِرّه
C چي L اِلّه S اِسِّ
D دي M اِمّه T تي
E اِ N اِنّه U او
F اِفه O اُ V وو، وي
G جي P پي Z زٍتّا

حروف ديگري هم وجود دارند كه در زبان ايتاليايي نيستند ولي در كلمات بيگانه كه به اين زبان وارد شده‌اند تلفظ مي‌شوند.

حروف بزرگ حروف كوچك آوا
J j يِ
K k كاپا
X x ايكس
Y y ايپسيلن
W w وو دوپّيا

تركيب‌هاي نويسه‌اي

تركيب نويسه‌ها آوا
CI و CE چ
CH ك
SCI و SCE ش
GI و GE ج يا ژ
GH گ
GN ني
GL آوايي بين ي و ل
  • با تكرار دو نويسه پشت‌سرهم، آن نويسه مشدد خوانده مي‌شود. براي مشدد كردن نويسه‌هاي تركيبي تنها بايد نويسهٔ نخست ایتالیایی دوبار نوشته‌گردد.