حرف اضافه در زبان ایتالیایی

جمعه 25 آبان 1397
15:40

­

حرف اضافه در زبان ایتالیاییPreposizioni

حرف اضافه یکی از پاره‌های سخن است که برای بیان رابطه‌ای یا برای ساختِ ساختارهای دستوری به‌کار می‌رود.­حرف اضافه زبان ایتالیایی­به دو صورت بکار می روند:

 • الف)­ به تنهایی
 • ب) به صورت ترکیب شده با حروف تعریف معین و نامعین

در این مطلب به بررسی این موارد می پردازیم .

­

الف) به طور کلی در­زبان ایتالیایی­حروف اضافه به شرح زیر هستند:

 • a (به، در، با)
 • da (از، پیش، نزد)
 • su (روی)
 • di (از، کسره اضافه)
 • in (در، داخل، به، با)
 • tra (بین)
 • per (برای، به طرف)
 • fra (دیگر، بین)
 • con (با)

­

کاربردهای حرف اضافه در زبان ایتالیایی :

­A:

این حرف اضافه قبل از پایتختها، اسم اشیاء، همه فعلها که قصد انجام دادنشان را داریم و بصورت مصدر می آیند، قبل از piedi یعنی پیاده، قبل از شهرها، اسم مکان ( برای شهر ها حتما از حرف اضافه a استفاده می شود . حرف اضافه in برای کشور و … کاربرد دارد) . به طور کلی برای رفتن ویا انجام دادن کاری استفاده می شود .

مثال:

Io vado a Roma.­­­­­­­­­­­ به رم می روم. (شهرها)

Paolo viene a pisa.­­­­­­­ پائولو به پیزا میآید.

Io vado a letto. من به تختخواب می روم.(اشیاء)

Io esco a fare spese.­­­­ خارج می شوم برای خرید کردن.(مصدرها)

Francesco va a scuola­­­ فرانچسکو به مدرسه میرود (برخی مکانها)

­

­Da:

این حرف اضافه بعد از فعل های رفتن، زندگی کردن، اقامت داشتن، رسیدن، برگشتن (andare, vivere, abitare, arrivare, tornave) و قبل از اسم اشخاص می آید .

مثال:

Laura vive da Carla.­­­­­­ لائورا پیش کارلا زندگی می کند.

Franco abita da carlo.­­­ فرانکو اقامت دارد پیش کارلو.

Matteo ­torna da franco.­­­­­­­­­­ ماتیو برمی گردد پیش فرانکو.

نکته1: در حالتی که از فعل برگشتن (tornave) استفاده می کنیم، da می تواند بعد از فعل و قبل از اسم شهر بیاید.

مثال:

Chiara torna(برمیگردد) da franco(اسم شخص).

Chiara torna(برمیگردد) da zurigo(اسم شهر).

­

نکته2: هر گاه da قبل از فعل بصورت مصدر بیاید اسم مصدر می شود.

مثال:

Da vedere: دیدنی

Da bere: نوشیدنی

Da mangiare:خوردنی

­Su:

این حرف اضافه قبل از اسم می آید و همیشه با حرف تعریف اسم ترکیب می شود ( حروف تعریف در زبان ایتالیایی) . مثال:

Su + il + tavolo(میز) sul tavolo

Su + il + giornale(ژورنال) sul giornale

­

­Di:

این حرف اضافه برای نسبت دادن ملیت و اهلیت استفاده می شود . اگر قبل از اسم شهر بیاید بمعنای اهل آن شهر بودن است.

مثال:

Io sono di Milano.­­­­­­­­ من اهل میلان هستم.

Io sono di Napoli.­­­­­­­­­ من اهل ناپل هستم.

نکته: معنای دیگر di کسره اضافه است.

مانند:

Le chiavi di casa کلیدهای خانه

Nessuno di voi viene con me?­­ هیچ کدام از شما با من می آید؟

­

­

In :

قبل از کشورها می آید و به معنی ” داخل” ، “درون” است .

مانند:

in Germania­­­­­ به آلمان

in Italia به ایتالیا

نکته1: از حرف اضافه in میتوان همچنین برای انجام کار خاص در قبل از مکان هایی که وارد می شویم .

مثال:

vado in banca­­ به بانک میروم.

andiamo in biblioteca­­­ به کتابخانه میرویم.

vado in discoteca­­­­­­­­­ به دیسکو میروم.

vado in ufficio­­ به دفترکار میروم.

vado in palestra­­­­­­­­­­­ به باشگاه میروم.

نکته2: قبل از کلمات citta(شهر)، centro(مرکز شهر)، montagna(کوه)، in بکار می رود.

نکته3: قبل از وسایل نقلیه in می آید و معنایش بوسیله ی می باشد.

مثال:

In autobus.­­­­­­ بوسیله اتوبوس

In macchina.­­­­ بوسیله ماشین

In treno.­­­­­­­­­­ بوسیله قطار

نکته4: قبل از اسم مغازه ها.

مثال:

In macelleria­­­­ در قصابی

نکته5: قبل از اسم مکان در داخل خانه.

مثال:

In cantina­­­­­­­­ در زیرزمین

In camera­­­­­­­­ در اتاق

نکته5: قبل از زمان، فصلها، ماهها.

مثال:

vado in estate­­ در تابستان میروم.

torno in aprile­­ در آپریل برمیگردم.

نکته6: قبل از زمان لازم برای تمام کردن یک فعالیت.

مثال:

Lavoro in un’ora.­­­­­­­­­­ کار می کنم تا یکساعت دیگر.

­

ب) حروف اضافه ی ترکیبی Preposizioni articolate

یکی دیگر از نکات­گرامر زبان ایتالیایی­، حروف اضافه ی ترکیبی هستند که ­از ترکیب شدن حرف اضافه در زبان ایتالیایی با حرف تعریف بعدشان بوجود می آیند. همانطور که قبلا توضیح داده شد­حرف تعریف معین در ایتالیایی­برای اسم های شناخته شده و مشخص می آیند، و­حروف تعریف نامعین در ایتالیایی­برای نکره یا ناشناخته کردن اسم خود می آیند . حال اگر در جمله ای حرف اضافه in, a, da, di بیاید و پس از آن اسم شناخته شده ای باشد مسلما حرف تعریف معین آن نیز باید به همراهش بیاید که در اینصورت با حرف اضافه ترکیب شده و بصورتهای زیر نمایان میگردد.

این ترکیب کردن یکی از نکات مهم دستور زبان ایتالیایی است که با تمرین میتوان در آن مهارت کسب کرد. در حال حاضر استفاده از حروف اضافه ترکیبی یکی از مباحث مورد پرسش در­آزمون چیلز­و یا­آزمون سفارت ایتالیا­است .

مثال:

Questa moto è dell’amico di Mario.­­­­­­ این موتور برای دوست ماریو است.

Domani vado a pranzo dal mio amico.­­­ فردا برای ناهار پیش دوستم میروم.

Nella fabbrica di mio zio lavorano molti giovani. در کارخانه عمویم جوانهای زیادی کار میکنند.

Il libro è sulla tavola.­­­­­ کتاب روی میز است.

Nello stato del Vaticano­­­­­­­­­­­ در کشور واتیکان

­

­

نکته 1: برای اسامی کشورها در حالت مفرد (کشورهایی که نشانه مفرد بودن دارند) حرف تعریف ایتالیایی استفاده نمیشود.

Carlo va in America.­­­­­ کارلو به آمریکا میرود.

Carlo va in Olanda.­ ­ ­کارلو به هلند میرود.

­

­

اما برای کشورها در حالت جمع (کشورهایی که نشانه جمع بودن دارند) همواره با حرف تعریفشان می آیند.

Carlo va negli stati uniti.­­­­­­­­­­­ کارلو به ایالات متحده میرود.

Carlo va nei paesi bassi. کارلو به کشورهای پست میرود.

­

نکته 2: قبل از سال و قرن از حرف تعریف nel استفاده میشود

in + il = nel

Nel ventesimo secolo­­ در قرن بیستم

Nel 1955­­­­­­­­­­ در سال 1955

­

شما می توانید با ثبت نام در­سایت آموزش زبان اینترنتی به­یادگیری زبان ایتالیایی­به صورت­غیر حضوری­و­اینترنتی­ بپردازید . همچنین می توانید­از­کلاس خصوصی زبان ایتالیایی­با قیمت مناسب و اساتید برتر­جهت­آموزش زبان ایتالیایی­استفاده کنید .